Co roku nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, także z języka niemieckiego. 23 listopada 2011roku nauczycielki języka niemieckiego przeprowadziły szkolny etap tego konkursu. Składał się on z testu leksykalno- gramatycznego oraz trzeba było napisać list. W konkursie wzięło udział 28 uczniów, aż dziesięciu z nich zdobyło 75% możliwych do zdobycia punktów i zakwalifikowało się do eliminacji miejsko- gminnych, byli to:
1.    Aleksandra Barton
2.    Marta Gomolla
3.    Dawid Cyron
4.    Leonard Czakaj
5.    Florian Reinert
6.    Marcel Socha
7.    Tomasz Gomolla
8.    Jessica Janda
9.    Dominik Ludwig
10.    Patrycja Charczenko
Kolejny etap konkursu odbył się 1 lutego 2012 roku, składał się z 2 części: rozumienie tekstu czytanego oraz realioznawstwo. Aby zakwalifikować się do finału konkursu trzeba było zdobyć przynajmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. Udało się to: Aleksandrze Barton, Marcie Gomoli, Dawidowi Cyronowi, Lenardowi Czakajowi i Florianowi Reinertowi.
Ta pięcioosobowa grupa pod opieką pani Ewy Janas pojechała 15 marca 2012 roku na finał konkursu do Opola, w którym wzięło udział 48 najlepszych uczniów z całego województwa. Bardzo się cieszymy, iż cała piątka nie zawiodła i została laureatami tego konkursu i jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. A Aleksandra Barton zajęła drugie miejsce w konkursie zdobywając 98% punktów możliwych do zdobycia.